Marie Ann Gilté

Relatie
coaching

Gebaseerd op IBCT (Integrative Behavior Couple Therapy)

Wil je meer positieve energie in je relatie brengen? 

Herken je dit?

-Maken jullie vaak ruzie en wil je hier verandering in brengen?

-Proberen jullie met elkaar te praten, maar lukt dat niet goed?

-Voel je onvoldoende verbinding met je partner en wil je dichter bij elkaar komen?

-Hebben jullie verschillende behoeften en wensen en willen jullie elkaar beter begrijpen?

-Zijn jullie uit elkaar gegroeid en wil je meer voeling met elkaar?

-Weet je niet zeker of je bij elkaar wilt blijven en ben je op zoek naar meer helderheid hierover?

Stel je eens voor dat je …

-Onderlinge verschillen beter kunt accepteren.

-Beter leert omgaan met elkaar tekortkomingen. 

-Negatieve communicatiepatronen leert om te buigen. 

-Meer positieve energie in je relatie kunt brengen. 

-Open met elkaar kunt praten zonder in een ruzie te belanden.

-Samen op een constructieve manier problemen kunt oplossen.

 

Problemen in partnerrelaties:

Veel problemen in partnerrelaties komen voort uit verschillen tussen partners.

Denk aan verschillen in voorkeuren, persoonlijkheid en diepgaande overtuigingen.

Bijvoorbeeld:

 • De één heeft veel oog voor netheid en de ander weinig.
 • De één blijft graag samen thuis terwijl de ander liever de deur uitgaat en dingen onderneemt.

Er kan dan ruzie ontstaan, waarbij partners elkaar kunnen gaan bekritiseren

Partners kunnen soms zo opgeslokt worden door hun onderlinge strijd dat ook problemen die zich wél laten oplossen niet effectief worden aangepakt.

Denk aan problemen met werk, school van de kinderen, geld of familie.

Als deze dagelijkse problemen zich opstapelen ontstaat nog meer relatiestress.

Het oplossen van dat soort problemen vraagt om onderling overleg en een gezamenlijke houding, niet om onderlinge strijd.

Geef me een seintje !

Stuur me een mail om een verkennend gesprek te plannen en te ontdekken wat Relatie Coaching voor jullie/jou kan betekenen.

Wat kan relatiecoaching gebaseerd op IBCT voor je doen?

 • IBCT staat voor Integrative Behavioral Couple Therapy.
 • Het is een moderne vorm van relatietherapie

 • IBCT is een praktische en oplossingsgerichte methode met gesprekken en oefeningen waar je thuis mee aan de slag gaat.

 • Het uitgangspunt van IBCT is: accepteer wat je niet kunt veranderen en stop je energie in dat wat zich wel in positieve zin laat veranderen. 

 

IBCT bouwt verder op Mindfulness en zet vooral in op gedragsveranderingen en communicatie verbetering.

Relatiecoaching op basis van IBCT leert je om te accepteren wat je niet kunt veranderen en je energie te stoppen in dat wat zich wel in positieve zin laat veranderen.

Hoe ondersteun ik je in jullie/jou?

 • Na het gratis kennismakingsgesprek beginnen we met een gezamelijk intakegesprek. Daarna heb ik meestal ook een gesprek met beide partners alleen. 

 • We zoeken samen uit in welke richting je als koppel verder wil evolueren. 

 • Het coachingstraject bestaat uit gesprekken en oefeningen waarmee je experimenteert in jullie dagelijkse leven

 • Je krijgt inzicht in jullie relatie patronen en je leert hoe je die daarmee kunt omgaan.

 • Je ontwikkelt nieuwe capaciteiten en kwaliteiten die je relatie sterker maken. 

 • Je coachingstraject duurt drie à zes maanden en we ontmoeten elkaar ongeveer om de twee weken. We beginnen met een verkennende sessie en bouwen daarop verder. 

 • Ik kan je ook individueel begeleiden als je single bent of een relatie hebt, wanneer je bijvoorbeeld merkt dat je last hebt van onzekerheid in je relaite. Heb je een partner en ervaar je relatieproblemen, dan is het vaak effectiever om samen met je partner te komen. 

 

Waarom ik? 

 • Jullie staan centraal. Ik luister actief, stel krachtige vragen en leef oprecht met je mee. Tegelijkertijd ben ik professioneel, doelgericht en down-to-earth.
   
 • Ik ben gecertificeerd IBCT relatie therapeut, Integral Coach™ en Mindfulness Trainer
   
 • Ik ben gepassioneerd door menselijke ontwikkeling en bouw op een jarenlange groeiervaring als mens, partner, mama, psycholoog, coach en Mindfulness beoefenaar.

 

Voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen:

Acceptatie
Acceptatie is een actief proces, waarbij je werkt aan meer begrip voor elkaar, en voor de persoonlijke verschillen die er zijn. Je leert je beter in te leven in je partner om te begrijpen waarom je partner dingen anders doet. Dat helpt om onderlinge verschillen niet langer te veroordelen, maar deze te erkennen en respecteren. Dat geeft ruimte en maakt de relatie rijker. 

Tolerantie
Tolerantie houdt in dat je, wat je niet prettig vindt aan je partner, leert te verdragen, zonder er meteen negatief op te reageren. Je gaat oefenen met het beter leren verdragen van dingen die niet goed te veranderen zijn, terwijl je toch bij elkaar wilt blijven. Zo vergroot je de verdraagzaamheid en verminder je daarmee ruzie en strijd.

Positief gedrag uitwisselen
Bij dit thema gaat het over inzicht krijgen in wat je partner gelukkig  maakt. Partners zijn meestal het meest tevreden over hun relatie, als ze beiden het idee hebben dat daarin 'geven en ontvangen' in balans zijn. Je oefent met dingen voor elkaar doen, waarvan je zeker weet dat je partner daar gelukkig van wordt.

Communicatie verbeteren
Als de relatieproblemen al een tijdje aan de gang zijn, komt het vaak voor dat partners niet goed over verschillen en problemen met elkaar kunnen praten. Vaak ontstaan er polariserende communicatiepatronen zoals bijvoorbeeld 'aandringen en terugtrekken'. Je krijgt meer zicht op de communicatiepatronen die in jouw relatie spelen en je oefent je om deze patronen te herkennen, te stoppen of eruit te blijven. Je traint je in meer verbindende communicatie, waarbij je met meer aandacht met elkaar gaat communiceren, zowel bij het verwoorden als bij het luisteren naar elkaar.

Samen problemen oplossen
Bij dit thema leer je om systematisch een relationeel probleem aan te pakken en op te lossen. Dit gebeurt aan de hand van een Probleem Oplossing Training, en bouwt verder op alles wat in de voorgaande thema’s al aan bod is gekomen en geleerd. 

Relatiebarometer
Bij de afronding van het coachingstraject, krijg je tools mee om, zoals de Relatiebarometer, om de vinger aan de pols te houden, tijdig in te grijpen en hiermee terugval te voorkomen. We maken ook een toekomstplan, wat je kan helpen om actief te blijven werken aan je relatie.   

Geef me een seintje !

Stuur me een bericht om een verkennend gesprek te plannen.

Zo kan je ontdekken wat Relatie Coaching voor jou kan betekenen.